Ook filmproducenten maken graag gebruik van CRM

De technologische ontwikkelingen schrijden voort, en dat heeft onder andere geleid tot de meest geavanceerde systemen. Een van die systemen is een CRM-systeem, waarvan het bedrijfsleven reeds op grote schaal gebruik maakt. Dit innovatieve systeem, dat onder andere ontwikkeld wordt door het Zweedse bedrijf Lime Technologies, is echter niet alleen geschikt voor het bedrijfsleven, maar kan ook zeer bruikbaar zijn voor bijvoorbeeld filmproducenten, die dagelijks te maken hebben met een verscheidenheid aan zakelijke contacten en andere organisatorische aspecten.

De werkzaamheden van een filmproducent

Een film maken is geen eenvoudige zaak: er moet gigantisch veel geregeld en georganiseerd worden om alles vlot te laten verlopen. Een filmproducent dient dan ook te beschikken over een behoorlijk organisatietalent. Hij moet er allereerst voor zorgen dat de financiële middelen die nodig zijn om het filmproject te kunnen uitvoeren toereikend zijn.

Als dat het geval is kan hij beginnen met het samenstellen van een filmploeg die meestal bestaat uit (onder meer!) een filmregisseur, een productieleider, enkele productieassistenten, een of meerdere regieassistenten, decorbouwers, stylisten en een cameraploeg. De filmproducent ziet er tijdens het filmen voortdurend op toe dat alles volgens het (film)script verloopt en stelt – indien nodig – enkele aanpassingen voor.

Sleutelfiguur

Een filmproducent is in feite de spil tussen de scenarioschrijver, de filmregisseur en het filmproductiebedrijf. Hij of zij draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het gehele filmproject. In sommige gevallen neemt een filmproducent ook de taak van scenarioschrijver of die van filmregisseur voor zijn rekening.

Zo werd bijvoorbeeld de Amerikaanse muziekfilm Staying Alive uit 1983 (mede)geproduceerd door Sylvester Stallone, die destijds ook het scenario voor de film schreef en de filmregie voor zijn rekening nam. Indien het een verfilming van een literair werk betreft, zoals Turks Fruit, een Nederlandse succesfilm uit 1973 naar het gelijknamige boek van Jan Wolkers, dient de filmproducent ook een goed contact te onderhouden met de romanschrijver.

Het aanbevelenswaardige CRM-systeem

Naast al deze werkzaamheden is een filmproducent verantwoordelijk voor het promoten en het promoten van de film. Dat betekent dat hij ervoor moet zorgen dat het eindproduct – de film – in zoveel mogelijk bioscopen vertoond wordt en een groot succes wordt.

Uit dit artikel merk je wel dat een filmproducent te maken heeft met een groot aantal contacten. Om alle zaken op orde te krijgen is een systeem als CRM daarom zeer gewenst. Zo’n systeem zal de filmproducent bij al zijn werkzaamheden bijstaan en ervoor zorgen dat alle communicatie op een vloeiende manier geschiedt, opdat er geen kostbare tijd verloren gaat.

mts_blogging